پشتیبانی شبانه روزی 09126499950

فناوری جی پی اس GPS یا سيستم مكان يابی جهانی

 • ۲۵ آذر، ۱۳۹۵
 • ۲۲:۵۸
 • مشاهده: 1,521 بار
فناوری جی پی اس GPS یا سيستم مكان يابی جهانی

دستگاه های GPS ( جی پی اس ) همانند کاروانيان قديم از اجرام آسمانی کمک مي گيرند با اين تفاوت که اين بار به جاي استفاده از جايگاه ستاره ها و صور فلکی از جايگاه اقمار مصنوعی که در

مدار زمين قرار گرفته اند، بهره می برند. سيستم تعيين موقعيت جهاني نخست توسط وزارت دفاع برای ارتش ايالات متحده ساخته شد تا تخمين دقيقی از مكان, سرعت و زمان ارايه دهد.

دومين هدف, استفاده غير نظامی بود. سيستم مكان ياب جهانی Global  Positioning System يك سيستم هدايت ناوبری ماهواره ای اســت که شـامل شبكه ای عظیم از 24-27 ماهواره درگردش به

دور جو زمین هستند كه درفاصله 20000 كيلومتری و در شش مدارمختلف قراردارند . تمامی ماهواره ها با سرعت فوق العاده زیاد 108 مایل در ثانیه در مداری تعیین شده و در عرض هر 24 ساعت

یکبار دو دور کامل گرد زمین می چرخند.

البته تنها 244 ماهواره از این 24 ماهواره در شبکه عملیاتی هستند و 3 ماهواره به عنوان یدک در مدار قرار گرفته اند تا در صورت نیاز و خرابی شبکه اصلی وارد مدار می شوند.

هر يک از اين ماهواره ها که انرژی خود را با کمک صفحات خورشيدی تامين می کنند در مداری به ارتفاع 193000 حتی تا 200000 کيلومتر از سطح زمين قرار گرفته اند.

ماهواره هاي GPS ( جی پی اس ) به نام  NAVSTAR شناخته می شوند.

24 ماهواره ای که دور زمين در گردش هستند پيوسته بوسيله ايستگاه‌های زمينی در سراسر جهان نظارت می شوند. ماهواره ها سيگنال‌ هايی ميی فرستند که برای هر کس با يک گيرنده GPS

( جی پی اس ) قابل شناسايی ميیباشد. با به کارگيری گيرنده  GPS ( جی پی اس ) می توان موقعيت خود را با دقت بالا تعيين نمود (دقت مکانی در هر مکان از يک متر تا100 متر بسته به نوع

تجهيزات متفاوت می باشد. لازمه هرگونه آشنايی با GPS ( جی پی اس ) فراگيری ماهيت اصلی اين ماهواره ها می باشد. اولين ماهواره GPS (جی پی اس) درفوريه 1978 پرتاب شد .

وزن هر ماهواره تقريباً 2000 پاوند و دارای صفحات آفتابی به پهنای 17 فوت می باشد. قدرت سیگنال های فرستنده آن ها تا 50 وات و يا كمتر است.

هر ماهواره 2 سيگنال ارسال می كند هر ماهواره حدوداً 10 سال فعال می ماند و جايگزين کردن ماهواره ها بموقع انجام خواهد گرفت و ماهواره های جايگزين به فضا پرتاب می گردند.

برنامه شبكه GPS (جی پی اس) هم اكنون تا سال 2015 تنظيم و جايگزينی های لازمه ترتيب داده شده اند.

مسير گردش ماهواره ها، آنها را بين عرض جغرافيايی 60 درجه شمالی و 60 درجه جنوبی قرار می دهد. اين امر به معنی آن است كه در هر نقطه از زمين و درهرزمان می توان سيگنال های 

ماهواره ای را دريافت نمود و هر چه به قطبهای شمال - جنوب نزديك شويم نيز همچنان ماهواره های GPS (جی پی اس) را خواهيم ديد . هرچند دقيقاً در بالای سرما نخواهند بود و اين در دقت

و صحت عمل آنها در اين نقاط تاثير می گذارد. آژانس فضايی اروپا با پرتاب نخستين ماهواره گاليله يک شبکه ماهواره ای متشکل از 30 ماهواره ايجاد و فن آوری GPS (جی پی اس) را از انحصار

آمريکا خارج کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبری ( آسوشتيد پرس ) آژانس فضايی اروپا، (ESA) با پرتاب نخستين ماهواره گاليله به مدار زمين، گامی جدی درجهت طراحی و ساخت

سيستم ماهواره ای موقعيت ياب جهانی برداشت. بنابر اين گزارش سيستم موقعيت ياب جهانی گاليله شبکه متشکل از 30 ماهواره خواهد بود که براساس کارايی اين ماهواره ها، اطلاعات

دقيقی در خصوص زمان و مکان در اختيار کاربران بر روی زمين و حتی در هوا و فضا قرار خواهد گرفت. گفتنی است؛ پيش از تشکيل اين مجموعه ماهواره ای موقعيت ياب جهانی، فناوری

GPS (جی پی اس) انحصارا در اختيار آمريکا قرار داشت. يكی از بزرگترين مزايای رهيابی بوسيله GPS (جی پی اس) نسبت به روشهای ديگر زمينی آن است كه اين سيستم در هر شرايط جوی

و بدون توجه به نوع كاربرد گيرنده GPS (جی پی اس) بخوبی كار می كند.
 

      

 

GPS, or Global Positioning System technology

Devices GPS (GPS) of celestial bodies like the old caravan help them with the difference that this time instead of using the position of the stars and constellations of artificial satellites position atEarth's orbit are located, benefit. First Global Positioning System was developed by the Department of Defense for the US military to accurate estimate of position, velocity and time offer.

The second target was civilian use. Global Positioning System Global Positioning System satellite navigation system which includes a vast network of satellites 24-27 Working Earth's atmosphere are long distance 20,000 km and are located in six Mdarmkhtlf. All the satellites with extraordinary speed of 108 miles per second in orbit within 24 hours Once complete two laps around the earth rotate.

Each of the satellites that provide their energy with solar panels in orbit to an altitude of 193,000 to 200,000 km from the earth's surface are even.

Satellite GPS (GPS) known as NAVSTAR.

24 satellites that orbit the earth in are continuously monitored by ground stations around the world. National satellites send signals to everyone with a GPS receiver (GPS) to identify the art. Using receptor GPS (GPS) can be determined your position with high accuracy (one meter spatial resolution in any location up to 100 meters depending on the type of Equipment is different. Require any familiarity with GPS (GPS) satellites is the nature of learning. The first satellite GPS (GPS) was launched in February 1978.

Each satellite weighs approximately 2,000 pounds and is 17 feet wide, with a sunscreen. They transmitter signal power up to 50 watts or less.

Each satellite sends 2 signals each satellite remains active for about 10 years and replacement satellites will be done on time and replace satellites are launched into space.

Network application GPS (GPS) between now and 2015, respectively have been set up and requires replacement.

The orbital paths of satellites, between latitudes 60 degrees north and 60 degrees to the south. This means that at any point of the earth, and at any time can be signals The satellite receiver to the poles north - south closer satellites as well as GPS (GPS), we will see. It will not be just above freezing and the accuracy And the accuracy of their action in these areas affects. Europe Space Agency with the launch of the first Galileo satellite network comprising 30 satellites and technology development of GPS (GPS) from the monopoly Outside the US.

Reports quoting the Press Club news (Associated Press) Europe Space Agency, (ESA) with the launch of the first Galileo satellites into orbit, a serious step towards the design and construction Global positioning satellite system picked up. According to the report, global positioning system Galileo satellite network comprising 30 satellites will be based on efficiency, information Details of time and space available to users on the ground and in the air, and space will be provided. It should be mentioned before the formation of the complex global satellite positioning technology GPS (GPS) was exclusively in the US arsenal. One of the biggest advantages of navigation by GPS (GPS) ground that this system compared to other methods in any weather conditions And irrespective of the mode of using the GPS (GPS) works well.

 

نظر خودتان را ارسال کنید

 • آدرس دفتر مرکزی:
  تهران ، افسریه ، پانزده متری سوم ، خیابان 21 سوری
 • تلفن دفتر مرکزی:
  09377402006 - 09387730010 - 09126499950
 • پست الکترونیک:
  info[at] hamyargps.com
© کلیه حقوق وب سایت متعلق به سامانه همیار جی پی اس - ردیابی و مکان یابی موبایل خانواده می باشد.
طراحی، اجرای وب سایت، هاستینگ: چیتاسافت