نرم افزار کنترل بازاریابان | ردیابی بازاریاب | کنترل کارمند

در شرکت ها،سازمان ها،موسسات،کسب و کارهای کوچک و بزرگ،معمولا یک عده افراد به عنوان بازاریابان آن مجموعه و در بیرون از محیط کاری و بصورت کاملا متحرک مشغول به فعالیت…